Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to jedna z najbardziej istotnych form treningu dziecka i osoby dorosłej z autyzmem. Ta metoda terapii pozwala na zredukowanie deficytów osób z autyzmem w kontekście kompetencji społecznych. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze radzenie sobie w codzienności, w tym codzienności dzieci, młodzieży i dorosłych. Trening umiejętności społecznych to forma terapii obejmująca pracę nad: 

  • kompetencjami społecznymi i komunikacyjnymi, 
  • emocjami, 
  • umiejętnościami poznawczymi, 
  • poczuciem własnej wartości, 
  • poczuciem tożsamości, 
  • samooceną. 

Podczas zajęć dzieci i młodzież mają dostęp do informacji zwrotnych, które dotyczą zachowania. Osoby biorące udział w treningu umiejętności społecznych mogą uczyć się, jak ich zachowanie wpływa na reakcje ludzi oraz krok po kroku mogą uświadomić potrzebę rozwijania własnych kompetencji społecznych. Nieocenioną zaletą treningu umiejętności społecznych jest wsparcie uczestników treningów, bliskich i specjalistów prowadzących spotkania.