Centrum Autyzmu Synergia

Kompleksowa i specjalistyczna diagnoza dzieci i młodzieży z podejrzeniem
całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera). Zajmujemy się
m.in.: diagnozą w kierunku spektrum autyzmu, przeprowadzaniem treningu umiejętności społecznych
i prowadzeniem treningu zastępowania agresji.

Czym się zajmujemy ?

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu

Posiadamy uprawnienia Poradni Zdrowia Psychicznego. Efektem naszej pomocy są diagnozy medyczne. Nasza diagnoza pozwoli na staranie się o objęcie dziecka programem wczesnego wspomagania rozwoju, nauczaniem indywidualnym lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

Trening umiejętności społecznych

TUS to metoda terapii, pozwalająca na zredukowanie deficytów osób z autyzmem pod kątem ważnych kompetencji społecznych. Dzięki przeprowadzeniu treningu umiejętności społecznych, osoby z autyzmem (dzieci i dorośli) dowiedzą się, jak radzić sobie w codzienności i w jaki sposób regulować swoje emocje.

Trening zastępowania agresji

Cykl zajęć prowadzonych w oparciu o specjalistyczną metodę Arnolda Goldsteina. W skład TZA wchodzi m.in.: trening umiejętności społecznych, trening kontrolowania złości i wnioskowanie moralne.

Instruktaż dla rodziców/terapeutów

Instruktaż dla rodziców/terapeutów mający na celu uczenie rodzica /terapeuty wdrażania zaleceń.- spotkania indywidualne z psychologiem/ Terapeutą behawioralnym. Warsztaty dla rodziców Grupa wsparcia Głównym założeniem Grupy jest integracja rodziców poprzez wymianę informacji i doświadczeń z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością

Co nowego na blogu ?

Autyzm – czym jest zaburzenie na które cierpi do 3 procent populacji?

Autyzm to słowo, które zatacza coraz szersze kręgi. Coraz częściej puka do drzwi naszych domów, żłobków, przedszkoli, szkół i gabinetów lekarskich. O tym, czym jest autyzm, jak się objawia i na czym polega jego leczenie piszemy w dzisiejszym artykule. Co to jest autyzm Czy autyzm jest chorobą? Nie, autyzm nie jest chorobą. Termin “autyzm” pochodzi…