O nas

Jako Centrum Autyzmu Synergia działamy po to, aby podnosić jakość życia osób ze spektrum autyzmu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w kontekście pracy z osobami z autyzmem, jak i współpracy z opiekunami naszych pacjentów.

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera. Dążymy również do rozpowszechniania wiedzy i zasad, zmierzających do skutecznej praktyki terapeutycznej.

Dla nas pomoc to połączenie prawidłowej diagnozy, idącej w jednym rzędzie z kompleksową terapią i edukacją. Dla dzieci to szansa na udział w powszechnym systemie edukacji, a dla młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera – możliwość aktywizacji zawodowej oraz społecznej.

 

 

 

Obszary naszego działania

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu

Dysponujemy uprawnieniami Poradni Zdrowia Psychicznego – wystawiamy diagnozy medyczne. Dla rodziców i prawnych opiekunów diagnoza w kierunku spektrum autyzmu jest szansą na ubieganie się o objęcie dziecka programem wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczeniem o niepełnosprawności lub nauczaniem indywidualnym.

Trening umiejętności społecznych

Dysponujemy uprawnieniami Poradni Zdrowia Psychicznego – wystawiamy diagnozy medyczne. Dla rodziców i prawnych opiekunów diagnoza w kierunku spektrum autyzmu jest szansą na ubieganie się o objęcie dziecka programem wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczeniem o niepełnosprawności lub nauczaniem indywidualnym.

Trening zastępowania agresji

Na trening zastępowania agresji (TZA) składają się metody terapii, takie jak: trening umiejętności społecznych, trening kontrolowania złości i wnioskowanie moralne. Specjaliści z Centrum Autyzmu Synergia prowadzą cykl zajęć na podstawie specjalistycznej i autorskiej metody A.Goldsteina.

Placówka z uprawnieniami Poradni Zdrowia Psychicznego

Stawiamy diagnozy medyczne

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów

Duża dostępność wolnych terminów do specjalistów