Cennik i usługi

Konsultacja przed rozpoczęciem TUS i TZA

Przed rozpoczęciem zajęć TUS i TZA Odbywa się konsultacja z psychologiem w celu doboru dziecka do odpowiedniej grupy względem wieku i poziomu funkcjonowania.

Trening umiejętności społecznych  90 min – 120 zł
TUS prowadzony jest w grupach 4-8 osobowych). Grupy uczestników dobierane są pod względem wieku i poziomu funkcjonowania.