Nasz cel

Instruktaż dla rodziców/terapeutów

Instruktaż dla rodziców/terapeutów mający na celu uczenie rodzica /terapeuty wdrażania zaleceń.- spotkania indywidualne z psychologiem/ Terapeutą behawioralnym.  Warsztaty dla rodziców Grupa wsparcia Głównym założeniem Grupy jest integracja rodziców poprzez wymianę informacji i doświadczeń z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Wychowywanie dziecka…

Trening zastępowania agresji

Trening zastępowania Agresji (ART), znany również jako trening zastępowania agresji Goldstein, trening kontroli złości lub terapia gniewu, to cykl zajęć, które są prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznej metody Arnolda Goldsteina. Co wchodzi w skład TZA?  Trening umiejętności społecznych  Trening kontrolowania złości …

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia są przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży przeżywających trudności w relacjach społecznych ale nie tylko. Trening szczególnie polecany jest dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD oraz dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych. Cele treningu umiejętności społecznych: optymalizacja zachowań…

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu

Diagnoza dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem wieloetapowym, w którym uczestniczą członkowie zespołu: Psycholog pedagog terapeuta integracji sensorycznej logopeda specjalista psychiatra Etapy diagnozy: Spotkanie diagnostów z rodzicami dziecka – spotkanie z psychologiem ma na celu zebranie szczegółowego…