Kontakt

Centrum Autyzmu Synergia

ul. Jagiellońska 90/9 | 71-899 Szczecin
ul. Jagiellońska 90/7  | 71-899 Szczecin
ul. Emilii Plater 7c/16 | 71-626 Szczecin
e-mail: autyzmcentrum@gmail.com
tel. 697-516-636