Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu

Przedstawienie diagnozy w kierunku spektrum autyzmu, to wieloetapowy proces. Jego celem jest rozpoznanie zaburzeń i poziomu funkcjonowania danej jednostki na wielu płaszczyznach. Jako Centrum Autyzmu Synergia oferujemy możliwość przeprowadzenia kompleksowej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym zespole Aspergera) zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Oprócz tego w zakresie naszej oferty znajduje się realizowanie kompleksowej terapii ASD. 

Domeną Centrum Autyzmu Synergia jest możliwość zarezerwowania wolnych terminów dostępnych w krótkim czasie od dnia zainteresowania usługami. Jednocześnie tworzymy zespół doświadczonych specjalistów, którzy krok po kroku sporządzają profesjonalną opinię, możliwą do honorowania przez lekarzy z innych ośrodków oraz instytucji państwowych. 

 • Diagnozy postawione przez naszych specjalistów są kompleksowe, zespołowe i wnikliwe. 
 • Efektem pomocy w Centrum Autyzmu Synergia są diagnozy medyczne. Jako rodzic lub prawny opiekun możesz starać się o objęcie dziecka programem wczesnego wspomagania rozwoju, nauczaniem indywidualnym lub orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Mamy uprawnienia Poradni Zdrowia Psychicznego. 

Jakie są podstawowe etapy, pozwalające na postawienie diagnozy w kierunku spektrum autyzmu w przypadku dzieci i młodzieży? 

 • Wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka) 
 • Obserwacja psychologa (wizyta z dzieckiem) 
 • Diagnostyka psychologiczna (wizyta z dzieckiem) 
 • Obserwacja psychiatry dziecięcego (wizyta z dzieckiem) 
 • Przekazanie diagnozy (wizyta bez dziecka)  

Jakie są podstawowe etapy pozwalające na postawienie diagnozy w kierunku u osób dorosłych? 

 • Wywiad kliniczny z psychologiem 
 • Diagnostyka psychologiczna (wykorzystanie MMPI-2) 
 • Diagnoza psychologa 
 • Konsultacja psychiatryczna 
 • Przekazanie i omówienie diagnozy